MartinRibbens your guide to Amsterdam

tel. +31(0)623781259 - +31(0)206179678

e-mail. martinribbens@gmail.com

www.martinribbens.nl

 

 
 
 
 
 
 

         On all above slides you can click for the relevant info.

         MartinRibbens your guide to Amsterdam

tel. +31(0)623781259 - +31(0)206179678

e-mail. martinribbens@gmail.com

www.martinribbens.nl

     

 

®

 
 

MartinRibbens MR2014

 

 

 

We04 van Sonja Guinand 240507: 2 juni: Open dag Noord/Zuidlijn en Stationseiland -  27 juni: Thema-avond ''Cuypers en het Station'' - Nieuwsbrief 25 - 100.000ste bezoeker - Nieuw in Stationsplein 7 - 24 mei: fietstocht tracĂ© Amsterdam Noord - Openingstijden informatiecentrum Stationsplein 7

2 juni: Open dag Noord/Zuidlijn en Stationseiland. In het kader van de ''Dag van de bouw'', wordt dit jaar op 2 juni voor de tweede keer een open dag georganiseerd. Op deze dag kunt u diverse bouwputten van de Noord/Zuidlijn en op het Stationseiland bezoeken. Ter plekke staan medewerkers klaar om tekst en uitleg te verschaffen over de werkzaamheden. Kijk ook op www.debouwmaakthet.nl - http://www.debouwmaakthet.nl - www.noordzuidlijn.nl
Het uitgebreide programma kunt u nalezen in een speciale krant die u kunt ophalen in het informatiecentrum.

Programma Open dag Informatiecentrum Stationsplein 7-elk half uur rondleidingen bij de prachtige maquettes in het informatiecentrum - de speciale kinderlijn, een speurtocht dwars door het informatiecentrum - Wilt u meer weten over alle bouwwerkzaamheden? Wilt u inleidende
informatie voor u de bouwput gaat bezoeken, of juist aanvullende informatie nadat u de bouwput heeft bezocht? Kom dan naar Stationsplein 7, Informatiecentrum Noord/Zuidlijn en Stationseiland. In het informatiecentrum ziet u een interessante tentoonstelling bestaande uit vele maquettes, foto's, films, archeologische vondsten en een techniekwand. U vindt antwoord op al uw vragen over de aanleg van de Noord/Zuidlijn en alle bouwwerkzaamheden op en rond het Stationseiland Amsterdam Centraal.
 

 27 juni: Thema-avond ''Cuypers en het Station'' In het kader van het Cuypersjaar besteedt Stationsplein 7 tijdens de zomermaanden aandacht aan de architect van het stationsgebouw: Pierre Cuypers. Dat begint met de thema-avond op woensdag 27 juni. Na een korte lezing over de architect volgt een rondleiding door het station, waarin stilgestaan wordt bij de prachtige architectuur van dit gebouw. De avond duurt van 17.30 tot 19.30 uur en de toegang is gratis. Het
aantal plaatsen voor deze avond is beperkt. Reserveren is verplicht. Dit kan aan de balie in het informatiecentrum, telefonisch op 020-3445070 of tuur een e-mail naar stationseiland@pmb.nl

Fototentoonstelling Cuypers -  Op de fotowand in het informatiecentrum is momenteel een tijdelijke tentoonstelling te zien over Cuypers en het Stationsgebouw.

Nieuwsbrief 25 van en over Stationseiland Amsterdam Centraal verschijnt deze maand. Dit nummer staat in het teken van het 'Masterplan': in dit plan is uitgewerkt hoe het hele Stationseiland er in de toekomst precies uit moet zien. Om alle bedenkers en opdrachtgevers van het Masterplan aan het woord te laten, is de Nieuwsbrief twee pagina's dikker dan normaal. Het omslag, dat doorgaans gesierd wordt met een recente luchtfoto, toont deze keer een 'luchtfoto' van de toekomst. Verder kunt u meer lezen over de bouwwerkzaamheden in het komende kwartaal en over de uitbreiding van het Noord-Zuid Hollandsch koffiehuis.
 

Op 20 april heeft wethouder Herrema de 100.000ste bezoeker van het Informatiecentrum Stationsplein 7 ontvangen. Dhr. Jodha uit Amsterdam ontving een mand vol kado's die symbool staan voor wat er langs het tracé van de Noord/Zuidlijn en op het Stationseiland te vinden is. In 2006 hebben maar liefst 39.735 mensen het informatiecentrum bezocht, zowel individueel als in groepsverband.

Nieuw in Stationsplein 7 In juni 2007 worden de tentoonstellingen over de Noord/Zuidlijn en het
Stationseiland weer helemaal up-to-date gebracht. Bent u een tijdje niet in het informatiecentrum geweest? Dan is dit een goed moment om de laatste stand van zaken weer eens te komen bekijken.
 

24 mei: Speciale rondleiding per fiets langs het tracĂ© in Amsterdam Noord  Op 24 mei kunt u met een van de rondleiders van het Informatiecentrum een fietstocht maken langs het tracĂ© van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam Noord. U kunt uw eigen fiets meenemen of zelf een fiets huren. Het informatiecentrum is het verzamel- en eindpunt van de tocht. De tocht beslaat 10 km en er zal een aantal maal gestopt worden om uitleg te kunnen geven bij de verschillende werkzaamheden.
 De tocht duurt van 10.00 tot ca. 12.00 uur en de toegang is gratis. Het aantal plaatsen voor deze tocht is beperkt. Reserveren is verplicht. Dit kan aan de balie in het informatiecentrum, telefonisch op 020-3445070 of stuur een e-mail naar stationseiland@pmb.nl.

www.stationseiland.amsterdam.nl
;

We03 van Aaldrik Zaaiman 171106;

Beste Allemaal, Hier weer een verzameling gevonden informatie. Ik begin met wat informatie voor diegene die Westelijke Eilanden e.o. bij de zwerftochten hebben. Vervolgens een aantal links die informatie over kunst langs de openbare weg geven en tenslotte een boek dat de nodige extra aanvullende informatie geeft bij de thema-wandeling Joodse geschiedenis.

Met vriendelijke groeten - Aaldrik Zaaiman
 

We02 van Guus Baumeister 090806 de de Halve Maen Hallo Wil en Nico, Nog bedankt voor de geweldige dag.  OPGEZOCHT VOOR JOU :  Artikel over de Halve Maen : naam van het schip, dat de V.O. C. aan  Hudson ter beschikking stelde om te zoeken naar een noordoosterlijke doorgang naar Oost Indie.  In l909 werd in opdracht van de Verenigde Staten een replica van dit schip gebouwd. Het werd met het vrachtschip SOESTDIJK naar Amerika vervoerd en was een trekpleister bij de driehonderdste verjaardag van Hudson. De belangstelling voor het schip verdween echter en op een gegeven moment werd het door baldadige jongeren in brand gestoken. Sinds 1989 vaart er in de zomermaanden weer een Nieuwe Halve Maen over de Hudson. De thuishaven is het nieuw Netherland Museum in Croton De Halve Maen is ook de naam van het bulletin van de  Holland Society of New York. Croton is een stadje aan de Hudson rivier in de Ver.Staten  In 1681 bouwde de rijke koopman Stephanus van Cortlandt 1643 – 1700 er een fortje, dat hij later tot een landhuis verbouwde. De dikke muren van rode zandsteen met de schietgaten bleven echter bestaan. Dit Cortland Mansion is thans een museum met een vrij grote collectie 17de en 18de eeuwse meubels in de zomermaanden vinden hier allerlei activiteiten plaats, die een beeld geven van het 17de eeuwse leven van alledag. Aan de South Riverside 181 Avenue bevindt zich het New Netherland Museum.: HET EXPLOITEERD DE REPLICA VAN DE HALVE MAEN !!!!

 

We01 van Don Remkes 090806 Geboortedatum Rembrandt: Ik ben nogal heftig bezig geweest met de geboortedatum van Rembrandt. Het resultaat heb ik vastgelegd, niet alleen voor mezelf, anderen vinden het misschien ook interessant;

Geboortedatum Rembrandt: 15 juli 1606?                                      

Sebastiaan Dudok van Heel is een autoriteit. Hij is historicus en groot kenner van archiefdocumenten.In De Volkskrant van 6 augustus 2005 zegt hij dat Orlers erg uitvoerig en betrouwbaar is en: “zijn vermelding heeft meer waarde dan de andere documenten.” Dudok van Heel doelt op de geboortedatum van Rembrandt en dat de datum van 15 juli 1606 als de werkelijke datum moet worden beschouwd en dat verdere discussie zinloos is. Maar autoriteiten dien je -vanuit ervaring- soms met enige argwaan te volgen, dus ben ik eens serieus gaan zoeken en kijken hoe betrouwbaar Orlers is en hoe onbetrouwbaar die andere documenten dan wel zijn.  De gegevens op een rijtje: -Jan Janszn Orlers dus. Schrijver, Schepen en in 1641 Burgemeester van Leiden. Orlers is ook geschiedschrijver.  In zijn “Beschrijvinge der Stadt Leyden” (1641) neemt hij een korte biografie van Rembrandt op (zo ook van Jan Lievens en Gerrit Dou) en vermeldt dat hij op 15 juli 1606 is geboren. Hoe Orlers aan die datum komt is een raadsel. Er is geen geboorte- of doopakte van Rembrandt bekend en in 1641 kunnen de ouders van Rembrandt geen informatie hebben verstrekt, zij waren al overleden.

-Op 20 mei 1620 wordt Rembrandt ingeschreven aan de Universiteit van Leiden. Het register vermeldt dat hij dan 14 jaar oud is. Als Rembrandt de eerstkomende 15e juli dus 15 jaar oud wordt, brengt dat zijn geboortejaar op 1605.

Maar hier dreigt een complicatie. In diverse bronnen wordt beweerd dat studenten niet voor hun veertiende jaar bij de universiteit mochten worden ingeschreven. Er zou met Rembrandts leeftijd zijn gesjoemeld om toegang te krijgen (en waardoor Pa van Rijn geen belasting op bier en wijn hoefde te betalen, molenaars hadden in die tijd een stevig ‘Wijntje en Trijntje’ imago). Die bewering houdt geen stand. Ik zag in hetzelfde register dat ene Daniel Castellanis drie dagen daarvoor, op 17 mei 1620, werd ingeschreven. Oud 12 jaar. Overigens wordt nog lastiger als je weet dat het in die tijd ook niet ongebruikelijk was om als leeftijd het levensjaar aan te duiden waarin iemand verkeerde. Rembrandt zou dan in zijn veertiende levensjaar zijn.

Maar de meest betrouwbare bron zou toch Rembrandt zelf moeten zijn? Dat valt niet erg mee.

-Op 10 juni 1634 gaan Rembrandt en Saskia in ondertrouw. Rembrandt laat in het intekenregister opnemen dat hij dan 26 jaar oud is. Dat brengt zijn geboortejaar op 1608. Of 1607, als hij inderdaad op de 15e juli (of later in het jaar) is geboren.

-Op 16 september 1653 wordt een notariële akte opgemaakt, waarin wordt bevestigd dat een schilderij door Rembrandt zelf is geschilderd. Rembrandt wordt hierin vermeld als “out omtrent sessenveertich jaeren.”  Geboortejaar is dan 1607.

Er staat inderdaad ‘omtrent’, maar als Rembrandt wist dat hij in 1606 was geboren, zou hij toch eerder ‘pakweg 47’ hebben gezegd.

- In 1631 maakt Rembrandt een ets. Het is het “zelfportret met slappe hoed en geborduurde mantel”.

Hij verandert die ets steeds weer, andere houding, achtergrond, kleding enz., tot wel 11 verschillende exemplaren, 11 ‘staten’. Rembrandt etst op de eerste staten niet alleen het jaartal 1631, maar ook zijn leeftijd: 24 jaar. De laatste staat is mogelijk pas in 1633 of 1634 gemaakt, hij signeert dan met zijn voornaam. Men neemt aan dat hij dat pas rond 1632 ging doen, voordien signeerde hij voornamelijk met RHL. (Rembrandus Harmensis Leydensis).

In latere staten verandert Rembrandt dan ook zijn leeftijd, van 24 naar 27. Maar omdat het originele etsjaar 1631 ongewijzigd bleef betekende dat, dat zijn geboortejaar op 1604 uitkwam en dat werd zelfs Rembrandt te veel. Hij wijzigde zijn leeftijd weer naar 24 en zo komen we weer terecht op 1607.

Kortom, wie het weet mag het zeggen, maar voor mij is volgend jaar weer Rembrandtjaar.

 Don Remkes 

Bronnen: M. Roskam Abbing, ‘Rembrandt’ 2006, documentbijlagen. Simon Schama, ‘De ogen van Rembrandt’ 1999. Stadsarchief Amsterdam. Strauss en van der Meulen, ‘The Rembrandt Documents’

1979. Diverse uitgaven ‘etsen en tekeningen’ en internetsites.                                         (augustus 2006) 


 

Heb je nog aanvullingen, op of aanmerkingen stuur een mailtje naar martinribbens@chello.nl.

MR2006 - geactualiseerd op 06-07-14 10:30:25